Polski English Version
 
The Company Services Examples Contact info


Name: WOMAL Sp z o.o.
Adres: OFFICE & PRODUCTION: Hałacińskiego Street 10 (near Krakowska Street in Skawina)
32-050 Skawina (near Krakow)
POLAND
Phone number: +48 697 333 774
E-mail: biuro@womal.pl
The Company informations: NIP 9442222825
KRS 0000361276
Spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia,
XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy wynosi 50000PLN
Webmaster: biuro@womal.pl


Show more

How to get to Womal