Polski English Version
 
O firmie Usługi Kontakt


Spółka Womal świadczy usługi lakiernicze od 2010 r. oferując:
  • śrutowanie - mechaniczne czyszczenie powierzchni stalowych, ciętym śrutem staliwnym pod odpowiednio dobranym ciśnieniem w celu usunięcia tlenków i śladów korozji.
  • trowalizowanie - mechaniczne tępienie krawędzi w bębnie wibracyjnym.
  • przygotowanie chemicze - odtłuszczanie powierzchni środkami chemicznymi.
  • lakierowanie natryskowe - nanoszenie na powierzchnię stali farb wodnych lub rozpuszczalnikowych, pod odpowiednim ciśnieniem, w ściśle określonych warunkach (wilgotność, temperatura) oraz suszenie w podwyższonej temperaturze.
Korzystając z najwyższej jakości sprzętu, technologii oraz lakierów, uzyskujemy powłoki lakiernicze spełniające oczekiwania klientów. Odpowiednio przeszkolony, doświadczony personel czuwa nad utrzymaniem odpowiednich parametrów, zapewniających właściwe nałożenie lakierów.Zakup urządzeń współfinansowany z funduszów regionalnych.